ข่าวสาร
กระดานสนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ระเบียบ
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 


นายสมเกียรติ์ พึ่งนาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 


นางจินตนา อิ่มสำราญ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวสุรินทร์ทิพย์ สอนโต
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 


นายสมชาย เนียมพลอย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล