ข่าวสาร
กระดานสนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ระเบียบ
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 


นางสมคร ทองดีมีศรี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 


นางสาวพรพรรณ แสงวิลัย
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นางภาวนา จันทยพงษ์ศรี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


นายจำรัส เสวกวิหารี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1


นายปิยะพงษ์ มนาปิยพงษ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2


นายชุบ ไม้เลี้ยง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2


นายบุญเอื้อน เสวกวิหารี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3


นายปลุง มีชาญ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4


นางสาวสุวรรณกนก สุดใจ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4


นายทองไอ ชื่นกลิ่น
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5


นายสุชาติ สังข์ทอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5


นายลำจวน ทำทอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6


นายอนันต์ ชูจิตร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6