หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคอทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น   10 พ.ค. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอทราย เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลของพรักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง   9 พ.ย. 2561 135
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอทราย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล   9 พ.ย. 2561 150
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอทราย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ   9 พ.ย. 2561 152
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอทราย   18 ต.ค. 2561 104
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อบต.คอทราย   12 ก.ค. 2561 110
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่่นหรือข้าราชการประเภทอื่น   18 ม.ค. 2561 245
ข่าวประชาสัมพันธ์      7 พ.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยโดยใช้ 3อ.   3 ธ.ค. 2561 88
ข่าวประชาสัมพันธ์   ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561   14 พ.ย. 2561 102
  (1)     2      3